Darso - Tanjung Baru

Angin laut di Tanjung Baru

Mawa ombak nganteurkeun budah ka sisi

Tempatna pariwisata jugjugan para rumaja

Di basisir kaler Kota Karawang

Tempat ulin bari ningal pamandangan

Nu daratang bari marawa impian

Papasangan jeung silih cepeng panangan

Di Tanjung Baru nyambungkeun rasa katresna

Di Tanjung Baru ngaitkeun rasa kaasih

Di Tanjung Baru nyampaikeun rasa kanyaah

Di Tanjung Baru ngamprokkeun rasa kasono

Artist darso Genres Pop