Bah Dadeng - Turaes

Lirik Turaes - Bah Dadeng

Panona poe haneut moyan

Turaes ngageret sadana

Mere totonden keur kabeh sakumna

Cenah rek halodo panjang

**

Tengah poe beduk lohor

Turaes hawar-hawar sadana

Mere tanggara keur kabeh sakumna

Cenah prak geura ngiuhan

Reff

Turaes enteup nyumputkeun dirina

Ukur kadenge sorana

Ngahaja ngageuing kana pikirna

Sangkan lilir ku dzikirna

Turaes enteup nyumputkeun dirina

Ukur kadenge sorana

Ngahaja ngageuing kana pikirna

Sangkan lilir ku dzikirna

Back**

Artist Bah Dadeng Genres Pop