Bah Dadeng - Poe Kamari

Lirik Poe Kamari - Bah Dadeng

Poe kamari

Moal rek balikan deui

Isukan saha nu teurang

Duka teuing kasorang

**

Poe kamari

Rumasa sasar nyalahan

Teu taat kana papatah

Kaduhung teu ngagugu indung

Reff

Poe kamari gusti anu maha nyaksi

Sasarna diri seja masrahkeun ka gusti

Poe ayeuna mugi gusti niatkeun abdi

Tina sagala naon rupi cocobi

Poe isukan gusti nu maha uninga

Pasihan waktos pisan diri pikeun tobat

Back**

Artist Bah Dadeng Genres Pop