Bah Dadeng - Kurudung Bodas

Lirik Lagu Kurudung Bodas - Bah Dadeng

**

Hujan hese raatna

Marengan jumerit batinna

Maseuhan peurihna

Geuring nyeri ku panghina

Hujan tembong orotna

Kamana nyakudu milampah

Kasaha nya nanya

Geusan muntang nyalindung

Reff***

Kurudung Bodas

Niungan pikir nu fitri

Kurudung Bodas

Nganteurkeun hate nu wening

Nun mungkur gusti, maparin abdi pitulung

Nun mungkur gusti, maparin abdi hidayah

Back**

Back to***

Artist Bah Dadeng Genres Pop