Asep Darso - Raja Mandala

Lirik Lagu Raja Mandala - Asep Darso

**

Di beh kuloneun pengkolan nu ka Saguling

Aya sasak anu jadi panineungan kuring

Sasak panjang nunepungkeun Bandung Cianjur

Diliwatan balarea mentas walungan Citarup

Nu katelahna nya sasak rajamandala

Sasak cukang palantara cinta kuring jeung manehna

Cinta mimiti nukena hese pohona

Lamunan ngancik dina ati sumelap lilana rasa

Reff

Di sasak Rajamandala hotel telet nu munggaran

Rek ngajak tacap kasoca keleket hate deg-degan

Ka sasak rajamandala hayang geura ngaimpleungan

Yen kuring teu jeng manehna kiwari geus baranganna

Back**

Artist asep darso Genres Pop