Asep Darso - Lain Milih

Lirik Lagu Lain Milih - Asep Darso

**

Najan langit meulah bumi

Najan beudahna sagara

Ka cinta moal rek sirna

Teteup langgeung salalamina

Najan mapay na tanjakan

Najan nuturkeun pudunan

Ka asih moal rek leungit

Kanyaah moal rek peugat

Mun beurang sok kumalayang

Mun peuting ka pieling

Nu dilamun ukur anjeun

Samoja kembang impian

Reff

Lain milih ku geulisna

Lain menta ku rupana

Mung hiji anu dipenta

Satia salalamina

Lain milih ku geulisna

Lain menta ku rupana

Mung hiji anu dipenta

Satia salalamina

Lain milih ku geulisna

Lain menta ku rupana

Mung hiji anu dipenta

Satia salalamina

Lain milih ku geulisna

Lain menta ku rupana

Mung hiji anu dipenta

Satia salalamina

Back**

Artist asep darso Genres Pop