Asep Darso - Geugeubeugan

Lirik Geugeubeugan - Asep Darso

**

Ngahiliwir datangna angin ti lamping

Ngaririncik hujan leutik teungah peuting

Mungguh diri nu keur cunggelik nyaring

Di barung rasa kabingung

Kameulang sumeblak datang

Rasa tunduh lir ngahaja ngaanggangan

Siga Ngateur

Malah manjangkeun lamunan

Peuting eta kuring cacap

Naha teu bisa ngaleunyap

Lamunan Narembongan

Rasa tunduh lir ngahaja ngaanggangan

Siga Ngateur

Malah manjangkeun lamunan

Peuting eta kuring cacap

Naha teu bisa ngaleunyap

Lamunan Narembongan

Sok gegeubeugan

Ingeut kanu ka alamanan

Rumasa sok gegeubeugan

Ingeut kanu ka alamanan

Hampura akang hampura

Back**

Artist asep darso Genres Pop