Asep Darso - Dongeng Nini

Lirik Dongeng Nini - Asep Darso

**

Basa kuring budak keneh

Ku nini dipangdongengkeun

Bari kuring diusapan

Asep nini boga dongeng

Sakadang kuya jeung moyet

Sosobatan layeut pisan

Maling cabe tengah poe

Di kebona bapa lebe

Dasar nasibna keur disial

Ngadadak kapangih modal

Sakadang monyet mah lumpat

Nasib kuya duka teuing

Dongeng harita mah rame

Teu karasa kuring sare

Dongeng teu kadenge deui

Ku kuring kabewa ngimpi

Isukan kuring nanyakeun

Dongeng nini peuting tadi

Si nini harita seuri

Nini oge poho deui

Back**

Artist asep darso Genres Pop